HEDEFLER

BakeSus’ın temel hedefi, LdV “FoodSafety Cheese” projesi kapsamında geliştirilen eğitim metodolojisinde elde edilen başarıları referans alan fırıncılık ve pastacılık sektörüne adapte edilmiş ve bilişim ve iletişim teknolojilerine (BİT) dayalı eğitim malzemelerinin tasarımı ve validasyonu vasıtasıyla fırıncılık ve pastacılık üretimi konusunda yüksek düzeyde hijyen ve kalite bilgisi ve yeterliliğinin ve doğal kaynakların etkili kullanımı ve öğrenme süreçlerinin etkinliğini sağlamaktır.

1

Gıda güvenliği konusunda AB politikasına tek bir açıdan yaklaşmak.

2

Sektörde ortaya çıkan değişimlere ve gelişmelere çalışanların adaptasyonunu arttırmak üzere hijyen, kalite ve çevrenin korunması eğitimini bir strateji olarak kullanmak ve böylelikle bu kişilerin istihdam edilebildiğini sağlamak. Avrupa fırıncılık ve pastacılık sektöründeki rekabeti arttırmak.

3

Yüksek kalitede, güvenli ve çevre dostu gıdaların üretimini sağlamak üzere fırıncılık çalışanları ve işverenleri için gıda güvenliği ve iyi uygulamalar eğitimlerini sağlamak.

4

En son çıkan yenilikçi trendlere ve piyasa talebine göre geniş ölçüde kullanılan malzemelerde tüm fırıncılık tedarik zinciri boyunca bilgi ve yetkinlik ihtiyacını gidermek.

5

Bilgi ve haberleşme teknolojileri hakkında az bilgiye sahip grupların erişimi kolaylaştırmak.

6

‘Food Safety Cheese’ projesi kapsamında geliştirilmiş eğitim metodolojisini AB fırıncılık ve hamur işleri sektörüne adapte etmek.

MORE INFORMATION