PARTNEŘI PROJEKTU

Mersin University www.mersin.edu.tr

Mersin University

Mersinská Univerzita je státní univerzita, založená roku 1992 v Provincii Mersin v Turecku. Navštěvuje ji zhruba 25.000 studentů, zaměstnává 1.405 vysokoškolských pracovníků a množství zahraničních a hostujících akademických pracovníků.

Mersinská univerzita je jedinou tureckou veřejnou univerzitou s certifikací systému řízení kvality dle TSE-ISO EN 9001-2008 pro akademickou a administrativní oblast. Mersinská univerzita neustále vyvíjí své akademické aktivity a slouží tak společnosti efektivním, účinným, konkurenceschopným a participativním způsobem. Mersinská univerzita pracuje na neustálém rozvoji svých zdrojů a směřuje ke statutu mezinárodně uznávané instituce ve všech akademických oblastech.

V roce 2005 univerzita vytvořila projekt Mersin Technology Development Zone (Technoscope), v rámci kterého navazuje partnerství mezi výzkumnými/vývojovými odděleními univerzit a průmyslovým sektorem. Cílem tohoto projektu je vývoj nových technologií a jejich přímá integrace do průmyslové produkce.

Oddělení Technologie potravin pokrývá všechny vědecké a technologické aspekty související s potravinářstvím: od bezpečnosti potravin až po vědecké disciplíny a technologie. Je také plně kompatibilní a kompetentní pro vývoj těchto disciplín a technologií. Učí studenty budovat si vlastní sebevědomí a analytické myšlení, díky kterému mohou řešit problémy jako inženýři, také je učí používat a vyvíjet pokročilé technologie pro výrobu nezávadných a vysoce kvalitních potravin; informace a technologie, získané výzkumem, přenáší do svého regionu, země i do celého světa; školí vysoce kvalifikované akademické pracovníky.

BETELGEUX, S.L. www.betelgeux.es

BETELGEUX

BETELGEUX, S.L. je španělská malá a střední společnost se sídlem ve městě Ador (Valencie), která se specializuje na hygienu a biologickou bezpečnost a přináší inovativní a efektivní řešení v následujících oblastech:

  • Čištění a desinfekce v potravinářství, kosmetickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a na farmách s chovem hospodářských zvířat, výroba čisticích a desinfekčních chemických produktů, obchod s dávkovacím a aplikačním vybavením pro sanitaci a biologickou bezpečnost;
  • Analýza potravin, vody, povrchů a mikrobiologická analýza;
  • Školení pracovníků v zemědělsko-potravinářském průmyslu v oboru hygieny, bezpečnosti potravin atd.

Spoléháme se na kvalitní Oddělení vývoje a výzkumu, Technický servis a Oddělení péče o zákazníky. V rámci těchto tří oblastí jsme schopni poskytovat řešení pro specifické problémy podniků v rámci bezpečnosti potravin a spolupracujeme s našimi klienty na dosažení vysoké úrovně hygieny a zajištění nezávadnosti potravin.

Technické oddělení společnosti Betelgeux zajišťuje audity hygieny (procesy čištění a desinfekce, sanitační prostředky a úroveň čistoty a sanitace) v potravinovém průmyslu a na farmách. Má dlouhou tradici vzdělávání v oblasti prevence pracovních rizik, hygieny, kvality, bezpečnosti potravin a životního prostředí. Školicí programy a kurzy navrhuje, zaměřuje a realizuje v mnoha odvětvích potravinářsko-zemědělského sektoru. Vzdělávací činnosti mimo jiné zahrnují: bezpečnost potravin, pracovní rizika, HACCP atd.

Společnost Betelgeux má více než 25 let zkušeností v tomto oboru a její firemní kultura velice silně přispívá ke kvalitě procesů školení, inovace a vývoje. Společnost Betelgeux je certifikována dle normy UNE EN ISO 9001:2015.

VUPP

VUPP (Výzkumný ústav potravinářský Praha) je veřejný výzkumný ústav, který je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování české populace a na ozdravění nabídky potravin na českém trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní – řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti.

Italian Confederation of Farmers (CIA) www.ciaumbria.it

CIA

Italská konfederace farmářů (CIA) byla založena v roce 1977 a její sídlo se nachází v italském kraji Umbria. Je organizací nezávislou na politických stranách a jejím cílem je rozvoj práv zemědělců a farmářů v rámci celé společnosti. Je součástí národní organizace, sdružující přibližně 900 000 členů se sídlem v Římě a zastupitelskou kanceláří v institucích EU v Bruselu. Podílí se na činnosti organizace COPA-COGECA, která zastřešuje všechny asociace a zemědělská družstva 28 členských států a CEJA, Evropské konfederace mladých farmářů. CIA Umbria má přibližně 15 000 členů ve svém regionu, 22 kanceláří ve větších městech a centrální kancelář v Perugii. Zahrnuje asociace výrobců, instituce a společnosti reprezentující potřeby farmářů a poskytující skutečné služby farmářům a zemědělským subjektům. CIA Umbria má vlastní online magazín „NuovaAgricoltura“, organizuje školení ve svých dvou centrech s certifikací regionu Umbria, „Cia Umbria Formazione“ a „Cipa-at Umbria“, zastřešuje organizaci „AGIA“ (Asociace mladých farmářů „Donne in Campo“), ženy podnikající v oblasti zemědělství, „Turismo Verde Umbria“, více než 150 přidružených subjektů v oblasti agroturistiky, CAF, Fiscal Assistance Centre, INAC, Institute for Assistance to Social Insurance www.ciaumbria.it

Tarsus

Turecká municipalita Tarsus zveřejňuje a pomáhá odhalovat protiprávní činnost v pekárenské výrobě.

Jedná se o výrobu pečiva a souvisejících produktů, které jsou dále převáženy na množství prodejních míst nebo míst přímé spotřeby v rámci celého regionu. Prodávají se z jedné třetiny na firemní bázi a ze dvou třetin na šedesáti prodejních místech. Jedná se běžně o supermarkety, restaurace, různé prodejny rychlého občerstvení, obchody s předem připravenými potravinami, apod. Pekaři v těchto prostředích fungují z velké části jen jako kontroloři kvality, protože stroje zajišťují většinu (intenzivní část) práce.