CÍLE

Hlavním cílem projektu BakeSus je zajištění vysoké úrovně povědomí v oblasti hygieny a kvality a kompetencí pracovníků v rámci pekárenské a cukrářské výroby, efektivního řízení přírodních zdrojů, zajištění vysoké efektivity procesů učení pomocí tvorby a validace školicích materiálů s použitím nástrojů ICT a jejich plné adaptování na sektor pekárenství a cukrářství. Jako reference budou použity výstupy dosažené při vývoji metodologie v rámci projektu LdV „FoodSafety Cheese“.

1

Přistupovat ke školení zásad EU v oblasti bezpečnosti potravin jednotným způsobem.

2

Používat školení v oblasti hygieny, kvality a ochrany životního prostředí jako strategii pro zvýšení schopnosti (zaměstnanců) přizpůsobit se změnám a vývoji v sektoru, dále pak pro zvýšení jejich zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti v evropském sektoru pekařství a cukrářství.

3

Poskytovat školení v oblasti bezpečnosti potravin a správných postupů pro zaměstnavatele, zaměstnance a soukromníky v pekárenském průmyslu za účelem zajištění vysoké kvality produktů, které jsou zároveň bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. f

4

Uspokojovat potřeby znalostí a kompetencí napříč pekárenským dodavatelským řetězcem s ohledem na široké spektrum používaných přísad a v souladu s nejnovějšími inovativními trendy a potřebami trhu.

5

Zprostředkovávat přístup k NICT, obzvláště v případě skupin, které vykazují nízký stupeň používání těchto technologií.

6

Přizpůsobit metodologii školení, vytvořenou v rámci projektu „Food Safety Cheese“, sektoru pekařství a cukrářství v EU.

MORE INFORMATION