Pekařský průmysl je v Evropské unii důležitým odvětvím, které dle zprávy organizace GIRA FOODSERVICE (z roku 2012) dosahuje ročního obratu více než 130 miliard EUR. Z tohoto objemu připadá 62 % na průmyslově vyráběné pečivo a 38 % na výrobky z domácí/řemeslné produkce. Tyto údaje jasně ukazují, že sektor pekařství zaujímá v rámci ekonomiky EU velice důležitou úlohu. Na prvním místě je Turecko s produkcí 8 milionů tun pečiva, s velkým odstupem následuje Itálie s produkcí 3 milionů tun a Španělsko s objemem 1.699.000 tun.

Vzhledem k rozdílným kulturám a tradicím v jednotlivých zemích existuje velké množství receptů na pečivo a cukrářské výrobky, z nichž některé jsou na seznamech GPI a PDO Evropské Unie. Tyto pokrývají trh speciálními pekařskými produkty, které svým výrobcům přinášejí odpovídající přidanou hodnotu. Jako odpověď na požadavky zákazníků se v tomto odvětví stále více používají různé druhy cereálií a další dodatečné přísady.

Sektor pekařství a cukrářství je v tomto ohledu komplexním dodavatelským řetězcem od zemědělství až po průmysl, vytvářený převážně malými a středními podniky (MSP) a velkými společnostmi, které v posledních letech zaznamenávají enormní rozvoj díky implementaci moderních technologií. Některé společnosti vyvinuly široké produktové portfolio čítající až 1 000 různých výrobků. Jiné společnosti se specializují na vývoj konkrétních řešení pro pekaře.

Společnosti, které podnikají v sektoru přísad pro pekařství a cukrářství, dodávají řešení na míru (meziprodukty v oblasti pečiva/cukrářství), které na konci řetězce používají řemeslné a průmyslové pekárny, chocolaterie nebo patisserie. Složitost celého odvětví spojená s problematikou životního prostředí a rostoucí počtem alergií a intolerancí na různé potraviny, to vše způsobilo několik zásadních změn v produkci pekárenských a cukrářských výrobků. Pro toto odvětví tak vzniká zásadní potřeba vzdělávání v oblasti hygieny, kvality, nezávadnosti potravin a správných postupů ochrany životního prostředí.

Information
Information
Information
Information